© 2014 Sahar Ajami

Lettere i Sverige

Editorial Illustration, Utrop Mens Norge de siste årene har stått for en innstramning av innvandrings- og asylpolitikken, er tendensen i Sverige mer liberal. Hvorfor er det slik?