Hidden Hurt
Hidden Hurt

A cartoon about domestic violence and violence against women

Climate Denial
Climate Denial

Editorial Illustratio, Tvergastain Journal

Peace
Peace
Democratic Election?
Democratic Election?
Immigration
Immigration
Mer innvandring = mer kriminalitet?
Mer innvandring = mer kriminalitet?

Editorial Illustration, Utrop Den største gruppen kriminelle i Norge er de uten innvandrerbakgrunn. Men enkelte innvandrergrupper er likevel overrepresentert på kriminalstatistikken. Hva skyldes dette?

Books and Press
Books and Press
Lettere i Sverige
Lettere i Sverige

Editorial Illustration, Utrop Mens Norge de siste årene har stått for en innstramning av innvandrings- og asylpolitikken, er tendensen i Sverige mer liberal. Hvorfor er det slik?

Equality
Equality

Editorial Illustration

Michelle Obama
Michelle Obama

Editorial Portrait

Hope is Here
Hope is Here

Editorial Illustration, Michelle Obama Portrait