Sunday all year
Sunday all year

Illustration for Erlik Oslo

Hidden Hurt
Hidden Hurt

A cartoon about domestic violence and violence against women

Equality
Equality

Editorial Illustration

Mer innvandring = mer kriminalitet?
Mer innvandring = mer kriminalitet?

Editorial Illustration, Utrop Den største gruppen kriminelle i Norge er de uten innvandrerbakgrunn. Men enkelte innvandrergrupper er likevel overrepresentert på kriminalstatistikken. Hva skyldes dette?

Climate Denial
Climate Denial

Editorial Illustratio, Tvergastain Journal

Peace
Peace
Immigration
Immigration
Books and Press
Books and Press
Lettere i Sverige
Lettere i Sverige

Editorial Illustration, Utrop Mens Norge de siste årene har stått for en innstramning av innvandrings- og asylpolitikken, er tendensen i Sverige mer liberal. Hvorfor er det slik?

Michelle Obama
Michelle Obama

Editorial Portrait

Hope is Here
Hope is Here

Editorial Illustration, Michelle Obama Portrait